Naše storitve

OKOLJSKO USTREZNE IN SPREJEMLJIVE REŠITVE

Poiskati rešitev, ki sledi naročnikovim željam, hkrati pa je okoljsko ustrezna in sprejemljiva za prostor, v katerega se umešča, je običajno velik izziv. Pot od ideje do realizacije projekta pa dolga.

PRIPRAVA DOKUMENTACIJE

Ob upoštevanju ustrezne okoljske, prostorske in gradbene zakonodaje vam strokovno pripravimo dokumentacijo za različne tipe postopkov. Pri pripravi dokumentacije po potrebi sodelujejo različni strokovni sodelavci in akreditirane organizacije za posamezna področja.

ZASTOPANJE V UPRAVNIH POSTOPKIH

Na vašo željo vas po pooblastilu tudi zastopamo v upravnih postopkih pridobivanja ustreznih okoljevarstvenih soglasij/dovoljenj in vas redno obveščamo o celotni komunikaciji z upravnimi organi.

Izdelamo vam okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za prostorski akt, poročilo o vplivih na okolje za presojo vplivov na okolje za poseg, dokumentacijo za okoljevarstveno dovoljenje, strokovno oceno vplivov na okolje za predhodni postopek, analizo tveganj za onesnaženje vodnega telesa in druga mnenja oziroma ocene o vplivih na okolje.

Po potrebi vam tudi svetujemo pri pridobivanju gradbenih in uporabnih dovoljenj ali za vas izvedemo interno izobraževanje v vaši organizaciji.

Skupaj do rešitev

Investitorji se vse bolj zavedajo, da načrtovanje prostorskih ureditev, objektov in naprav  ne vključuje več zgolj finančnega, gradbenotehničnega in terminskega dela, ampak tudi številne okoljske zahteve, presoja vplivov na okolje pa postaja vedno bolj aktualna tema z zanimanjem širše javnosti.

V labirintu okoljskih predpisov, različnih tipov soglasij in dovoljenj ter številnih upravnih postopkov pri različnih upravnih organih se je včasih težko znajti in poiskati pravo pot, zato dovolite, da vam pri tem pomagamo.

Skupaj preigrajmo različne scenarije realizacije vašega projekta, pripravimo nabor aktivnosti in naredimo realen terminski plan.

Ali želite …

... spoznati GIGA-R tandem?

... izvedeti kaj več o Margiti Žaberl?

USPEŠEN DELOVNI TANDEM

O Margiti Žaberl

Projekti

V 20-ih letih delovnih izkušenj se je nabralo veliko raznovrstnih projektov, pri katerih sem sodelovala:

industrijski objekti, poslovni objekti, trgovski objekti, športni objeti, stanovanjska naselja, turistično apartmajska naselja, logistični centri, industrijske cone, poslovne cone,  obrtne cone, asfaltne baze, betonarne, bencinski servisi, skladišča, termoelektrarne, toplarne, lakirnice in avtoservisni objekti, mesno-predelovalni objekti, stavbe za rastlinsko pridelavo, farme, mlekarne, ribogojnice, nakupovalni centri, potniški terminali, igralniški objekti, kamnolomi, gramoznice, glinokopi, ceste, železnice, prenosni plinovodi, vodovodi, čistilne naprave, garažne hiše in parkirišča, objekti in naprave za obdelavo odpadkov, odlagališča odpadkov, objekti kulturne dediščine, vzgojno-izobraževalne ustanove, zdravstvene ustanove, zdraviliški objekti, pokopališče, vetrne elektrarne, protipoplavni ukrepi…

Aktualno

Gradbeno-prostorsko-okoljska konferenca

3. in 4. septembra 2020 bo v Ljubljani potekala Gradbeno-prostorsko-okoljska konferenca, na kateri bo med drugim govora tudi o okoljskih presojah in dovoljenjih od prostorskega načrtovanja do uporabnega dovoljenja.   […]

Gradbeno-prostorsko-okoljska akademija

V sklopu 10 specializiranih seminarjev Gradbeno-Prostorsko-Okoljske akademije, ki jo izvaja Tax-Fin-Lex, bo 12. 2. 2020 potekal seminar Okoljevarstveni postopki. Na seminarju se boste seznanili s pregledom okoljevarstvenih postopkov, ki se izvajajo pri […]

Mednarodna konferenca o okoljski odgovornosti

26. novembra 2019 bo v Grand Hotelu Union v Ljubljani potekala DRUGA MEDNARODNA KONFERENCA ECOLEX LIFE, na kateri bo Margita Žaberl predstavila spletni orodji (oceno tveganj in okoljski vodič), s pomočjo katerih lahko preverite izpostavljenost vašega […]

Več