Naše storitve

OKOLJSKO USTREZNE IN SPREJEMLJIVE REŠITVE

Poiskati rešitev, ki sledi naročnikovim željam, hkrati pa je okoljsko ustrezna in sprejemljiva za prostor, v katerega se umešča, je običajno velik izziv. Pot od ideje do realizacije projekta pa dolga.

PRIPRAVA DOKUMENTACIJE

Ob upoštevanju ustrezne okoljske, prostorske in gradbene zakonodaje vam strokovno pripravimo dokumentacijo za različne tipe postopkov. Pri pripravi dokumentacije po potrebi sodelujejo različni strokovni sodelavci in akreditirane organizacije za posamezna področja.

ZASTOPANJE V UPRAVNIH POSTOPKIH

Na vašo željo vas po pooblastilu tudi zastopamo v upravnih postopkih pridobivanja ustreznih okoljevarstvenih soglasij/dovoljenj in vas redno obveščamo o celotni komunikaciji z upravnimi organi.

Izdelamo vam okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za prostorski akt, poročilo o vplivih na okolje za presojo vplivov na okolje za poseg, dokumentacijo za okoljevarstveno dovoljenje, strokovno oceno vplivov na okolje za predhodni postopek, analizo tveganj za onesnaženje vodnega telesa in druga mnenja oziroma ocene o vplivih na okolje.

Po potrebi vam tudi svetujemo pri pridobivanju gradbenih in uporabnih dovoljenj ali za vas izvedemo interno izobraževanje v vaši organizaciji.

Skupaj do rešitev

Investitorji se vse bolj zavedajo, da načrtovanje prostorskih ureditev, objektov in naprav  ne vključuje več zgolj finančnega, gradbenotehničnega in terminskega dela, ampak tudi številne okoljske zahteve, presoja vplivov na okolje pa postaja vedno bolj aktualna tema z zanimanjem širše javnosti.

V labirintu okoljskih predpisov, različnih tipov soglasij in dovoljenj ter številnih upravnih postopkov pri različnih upravnih organih se je včasih težko znajti in poiskati pravo pot, zato dovolite, da vam pri tem pomagamo.

Skupaj preigrajmo različne scenarije realizacije vašega projekta, pripravimo nabor aktivnosti in naredimo realen terminski plan.

USPEŠEN DELOVNI TIM

Več o GIGA-R

Projekti

V 20-ih letih delovnih izkušenj se je nabralo veliko raznovrstnih projektov, pri katerih sem sodelovala:

industrijski objekti, poslovni objekti, trgovski objekti, športni objeti, stanovanjska naselja, turistično apartmajska naselja, logistični centri, industrijske cone, poslovne cone,  obrtne cone, asfaltne baze, betonarne, bencinski servisi, skladišča, termoelektrarne, toplarne, lakirnice in avtoservisni objekti, mesno-predelovalni objekti, stavbe za rastlinsko pridelavo, farme, mlekarne, ribogojnice, nakupovalni centri, potniški terminali, igralniški objekti, kamnolomi, gramoznice, glinokopi, ceste, železnice, prenosni plinovodi, vodovodi, čistilne naprave, garažne hiše in parkirišča, objekti in naprave za obdelavo odpadkov, odlagališča odpadkov, objekti kulturne dediščine, vzgojno-izobraževalne ustanove, zdravstvene ustanove, zdraviliški objekti, pokopališče, vetrne elektrarne, protipoplavni ukrepi…

Aktualno

5. Gradbeno-prostorsko-okoljska konferenca

Osrednja tema letošnje konference je Gradbeništvo kot strateška dejavnost v luči prostorsko-okoljskih sprememb, trajnosti in stanovanjske gradnje. Konferenca bo 13. in 14. marca 2024.  

Okoljske presoje in načelo DNSH za okoljske projekte

Vabimo vas na online seminar, na katerem bo pojasnjeno, kako pri pripravi vloge za pridobitev evropskih finančnih sredstev ustrezno upoštevati načelo DNSH (Do No Significant Harm). Seminar bo 30. januarja […]

Nov zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE)

Vabimo vas na seminar,  na katerem bo predstavljen NOV ZAKON O UVAJANJU NAPRAV ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE, problematika, povezano s prostorskim umeščanjem in pridobivanjem gradbenih dovoljenj […]

Več