5. Gradbeno-prostorsko-okoljska konferenca

Osrednja tema letošnje konference je Gradbeništvo kot strateška dejavnost v luči prostorsko-okoljskih sprememb, trajnosti in stanovanjske gradnje.

Konferenca bo 13. in 14. marca 2024.