Presoje

Predhodni postopek

Objavljeno

Kljub temu, da je bil z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, predhodni postopek v naš pravni red prenesen že leta 2014, […]