Gradbeno-prostorsko-okoljska akademija

V sklopu 10 specializiranih seminarjev Gradbeno-Prostorsko-Okoljske akademije, ki jo izvaja Tax-Fin-Lex, bo 12. 2. 2020 potekal seminar Okoljevarstveni postopki.

Na seminarju se boste seznanili s pregledom okoljevarstvenih postopkov, ki se izvajajo pri sprejemanju prostorskih aktov, pri pridobivanju gradbenih in uporabnih dovoljenj ter različnih vrst okoljevarstvenih dovoljenj.