Izobraževanje

Ker je temeljito poznavanje zakonodajnih postopkov osnova za uspešno načrtovanje investicij, obvladovanje sprememb in uspešno poslovanje, sem na temo  aktualnih sprememb izvedla že več izobraževanj.

 • OKOLJEVARSTVENI POSTOPKI V TEORIJI IN PRAKSI, Tax-Fin-Lex, junij 2017, september 2017
 • Veliki posvet DNEVI OKOLJSKEGA, PROSTORSKEGA IN GRADBENEGA PRAVA, Nebra, september 2017
 • PRAKTIČNI VIDIKI GRADBENE, PROSTORSKE IN OKOLJSKE ZAKONODAJE ZA OBJEKTE Z VPLIVI NA OKOLJE – ZA OBČINE IN OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE; SIQ, januar 2018
 • NOVA GRADBENA ZAKONODAJA KMALU V PRAKSO; Založba Forum Media, januar 2018
 • OKOLJEVARSTVENI POSTOPKI PO NOVEM; Tax-Fin-Lex, februar 2018, oktober 2018, februar 2019, oktober 2019
 • EcoLex LIFE delavnice o Direktivi o okoljski odgovornosti (ELD), 2019
 • Gradbeno-prostorsko-okoljska konferenca, maj 2019
 • Posvet: PROSTOR – GRADITEV – OKOLJE, maj 2019
 • Mednarodna KONFERENCA O OKOLJSKI ŠKODI, november 2019
 • Posvet: OKOLJSKI IZZIVI 2020, december 2019
 • Posvet o ENERGETIKI IN OKOLJU, december 2019
 • Posvet: PROSTOR – GRADITEV – OKOLJE, september 2020
 • Seminar: Presoje vplivov na okolje in okoljevarstveni postopki, avgust 2020
 •  Seminar: Okoljske presoje pri graditvi objektov in prostorskem načrtovanju, september 2020
 • Posvet: Druga Gradbeno-prostorsko-okoljska konferenca, september 2020
 • Seminar: Okoljevarstveni postopki po novem vpliv spremenjene zakonodaje, oktober 2020
 • Seminar: Ravnanje z gradbenimi odpadki¸ november 2020, oktober 2021
 • Seminar: Ravnanje z zemeljskim izkopom in drugimi odpadki na gradbišču, november 2020
 • Seminar: Integralna gradbena dovoljenja, januar 2021, marec 2021
 • Seminar: Okoljske presoje pri graditvi objektov in prostorskem načrtovanju, marec 2021
 • Seminar: Integralno gradbeno dovoljenje, predhodni postopek, celovita presoja vplivov na okolje pri prostorskem načrtovanju, junij 2021
 • Posvet: Presoja vplivov na kulturno dediščino, november 2021
 • Seminar: Projektni pogoji in mnenja mnenjedajalcev, april 2021, november 2021
 • Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov, junij 2021
 • Posvet: Pravna ureditev podnebnih sprememb, marec 2021
 • Posvet: Tretja Gradbeno-prostorsko-okoljska konferenca, november 2021
 • Seminar: Integralno gradbeno dovoljenje, presoja vplivov na okolje, junij 2022
 • Posvet: PROSTOR IN GRADITEV ob začetku uporabe ZUreP-3 IN GZ-1, junij 2022
 • Posvet: Četrta Gradbeno-prostorsko-okoljska konferenca, september 2022
 • Seminar: Projektni pogoji in mnenja mnenjedajalcev, februar 2023

Izvajam tudi interna izobraževanja po podjetjih in sem soavtorica priročnika Nova gradbena zakonodaja 2018 in »Gradbene mape s predpisano dokumentacijo z vzorci na gradbišču«; oboje izšlo pri Založbi Forum media. Za Forum media izvajam tudi izobraževanja na temo presoj vplivov v povezavi z gradbeno zakonodajo.