Izobraževanje

Novembra 2017 sta bila sprejeta nov Zakon o urejanju prostora in nov Gradbeni zakon. Poleti 2017 pa je bil v javni obravnavi nov Zakon o varstvu okolja, ki naj bi bil sprejet v tem letu. Skupaj s spremembo nekaterih podzakonskih predpisov prinaša zakonodajni paket bistvene novosti glede prostorskega načrtovanja, graditve objektov z vplivi na okolje in vodenja postopkov, kot tudi na področju upravljanja objektov z vplivi na okolje.

 

Ker je temeljito poznavanje zakonodajnih postopkov osnova za uspešno načrtovanje investicij, obvladovanje sprememb in uspešno poslovanje, sem na temo  aktualnih sprememb izvedla že več izobraževanj.

 • OKOLJEVARSTVENI POSTOPKI V TEORIJI IN PRAKSI, Tax-Fin-Lex, junij 2017, september 2017
 • Veliki posvet DNEVI OKOLJSKEGA, PROSTORSKEGA IN GRADBENEGA PRAVA, Nebra, september 2017
 • PRAKTIČNI VIDIKI GRADBENE, PROSTORSKE IN OKOLJSKE ZAKONODAJE ZA OBJEKTE Z VPLIVI NA OKOLJE – ZA OBČINE IN OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE; SIQ, januar 2018
 • NOVA GRADBENA ZAKONODAJA KMALU V PRAKSO; Založba Forum Media, januar 2018
 • OKOLJEVARSTVENI POSTOPKI PO NOVEM; Tax-Fin-Lex, februar 2018, oktober 2018, februar 2019, oktober 2019
 • EcoLex LIFE delavnice o Direktivi o okoljski odgovornosti (ELD), 2019
 • Gradbeno-prostorsko-okoljska konferenca, maj 2019
 • Posvet: PROSTOR – GRADITEV – OKOLJE, maj 2019
 • Mednarodna KONFERENCA O OKOLJSKI ŠKODI, november 2019
 • Posvet: OKOLJSKI IZZIVI 2020, december 2019
 • Posvet o ENERGETIKI IN OKOLJU, december 2019

Izvajam tudi interna izobraževanja po podjetjih in sem soavtorica priročnika Nova gradbena zakonodaja 2018 in »Gradbene mape s predpisano dokumentacijo z vzorci na gradbišču«; oboje izšlo pri Založbi Forum media.