Nov Zakon o urejanju prostora in nov Gradbeni zakon

Novembra 2017 sta bila sprejeta nov Zakon o urejanju prostora in nov Gradbeni zakon. Skupaj s spremembo nekaterih podzakonskih predpisov prinaša zakonodajni paket bistvene novosti glede prostorskega načrtovanja, graditve objektov in vodenja postopkov.

Ena izmed bistvenih novosti je  integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja, pri katerem gre za združitev dveh do sedaj ločenih postopkov; postopka okoljevarstvenega soglasja in postopka gradbenega dovoljenja.

Več o tem si lahko preberete v priročniku: Nova gradbena zakonodaja 2018, ki je izšel pri Založbi Forum Media.