Nov zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE)

Vabimo vas na seminar,  na katerem bo predstavljen NOV ZAKON O UVAJANJU NAPRAV ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE, problematika, povezano s prostorskim umeščanjem in pridobivanjem gradbenih dovoljenj za gradnjo proizvodnih naprav vključno s presojami vplivov na okolje, pravni vidike zavarovanja investicijskih kreditov, namenjenih gradnji naprav, ki izkoriščajo potencial sonca in vetra, umeščanje naprav v prostor z vidika Zakona o urejanju prostora (ZUrep-3) in Gradbenega zakona (GZ-1), kakor tudi dosedanje dobre prakse pri gradnji teh proizvodnih naprav.

Seminar bo 22. septembra 2023.