O GIGA-R

Že v študentskih letih se me je prijel vzdevek Giga, ki se je ohranil tudi pri sodelavcih v poslovnem okolju. Ker je moje delo vedno usmerjeno v iskanje ustreznih rešitev, sem pri poimenovanju podjetja vzdevku »Giga« dodala črko »R«.
Ker pa je področje varstva okolja zelo široko, si ne delam utvar, da zmorem vse rešitve najti sama, zato sodelujem z uglednimi strokovnjaki in akreditiranimi organizacijami, ki so specializirani za posamezna področja varstva okolja.

Kdo sem?

Leta 2000 sem diplomirala na Biotehniški fakulteti na Oddelku za biologijo. Od takrat naprej se profesionalno ukvarjam s področjem varstva okolja.

Imela sem srečo, da se je moja poslovna pot začela v času, ko se je sistem presoj vplivov na okolje šele vzpostavljal. Z implementacijo EU direktiv v naš pravni red so mu sledila tudi okoljevarstvena dovoljenja in celovite presoje vplivov na okolje za plane.

Z delom na številnih projektih, ki so morali skozi enega ali več okoljevarstvenih postopkov, sem si v 20-ih letih pridobila mnogo izkušenj in širok vpogled v zakonodajo ter upravne postopke s področja varstva okolja, graditve objektov in prostorskega načrtovanja.

Kot vodja projekta sem sodelovala pri številnih okoljsko zahtevnih projektih za zasebna podjetja kot tudi pri objektih državnega pomena in investicijah na nivoju občin.

Kaj počnem?

Investitorjem in upravljavcem objektov/naprav z vplivi na okolje svetujem pri načrtovanju investicij, usmerjam projektante in zastopam investitorje v upravnih postopkih. Sodelujem pri pripravi državnih in občinskih prostorskih aktov.

Pripravljam okoljska poročila za celovito presojo vplivov na okolje za prostorski akt,  poročila o vplivih na okolje za presojo vplivov na okolje za posege, dokumentacijo za različne tipe okoljevarstvenih dovoljenj, strokovne ocene vplivov na okolje za predhodni postopek, analizo tveganj za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode in druga mnenja oziroma ocene vplivov na okolje.

Redno se udeležujem izobraževanj in posvetov z aktualno okoljsko in prostorsko problematiko.

Svoje znanje in izkušnje vključujem v izobraževanja, ki jih izvajam za različne ponudnike in interno po podjetjih.

Kdo je Maša?

Diplomirala iz biologije (2017), magistrirala iz Ekologije in biodiverzitete (2021) na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.

Že od malega sem bila velika ljubiteljica narave. Prosti čas sem najraje preživljala na travniku ali v gozdičkih v okolici doma, kjer sem skozi igro raziskovala območje in živa bitja v njem. Z odraščanjem sem to nekoliko opustila, zanimanje pa je ostalo in tako sem vpisala študij biologije in kasneje ekologije in biodiverzitete. Tekom študija sem pridobila veliko teoretičnega znanja in izkušenj na področju terenskega dela. Prav tako sem sem pridobila natančnost, delovne navade in se naučila timskega dela.

Delo v podjetju GIGA-R mi predstavlja nove izzive in znanja, hkrati mi pa omogoča, da pripomorem k ohranjanju narave kljub širjenju in razvijanju mestnega okolja.

Pretekle zaposlitve

MARGITA

  • 2018-2022: GIGA-R, Margita Žaberl s.p.
  • 2010-2017: E-NET OKOLJE d.o.o., namestnica direktorja in vodja projektov (sodelovanje pri vodenju podjetja, svetovanje in vodenje zahtevnejših projektov)
  • 2005-2010: E-NET OKOLJE d.o.o., vodja projektov (svetovanje in vodenje zahtevnejših projektov)
  • 2001-2005: KOVA d.o.o., strokovna sodelavka oddelka ekologije (vodenje projektov, meritve emisije snovi v zrak, meritve hrupa, notranji presojevalec za sistem vodenja kakovosti v laboratoriju ISO/IEC 17025)

MAŠA

  • 2021-2023: Strokovna sodelavka na Oddelku za varstvo gozdov na Gozdarskem inštitutu Slovenije (delo v akreditiranem laboratoriju po SIST EN ISO/IEC 17025:2017 (laboratorijsko delo s fitopatogenimi glivami, molekularne analize)
  • 2018-2021: Različna študentska dela s področja ekologije – Biomonitoring kakovosti vodotokov v Sloveniji (ARSO), biomonitoring kakovosti vodotoka Stržen, Cerkniško jezero (LIFE Stržen), Odstranjevanje invazivnih rastlin (ZRSVN)