Okoljevarstvena dovoljenja (OVD) za odpadke, vode, zrak, hrup

Upravljavec mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje po 82. členu Zakona o varstvu okolja, če tako določajo področni predpisi s področja vod, zraka, odpadkov in hrupa. OVD se pridobiva za:

  • OVD za emisije snovi v zrak,
  • OVD za emisije snovi v vode,
  • OVD za obdelavo odpadkov,
  • OVD za emisije hrupa.

Vloga za pridobitev OVD mora poleg podatkov o upravljavcu vsebovati podatke o napravi in njenem obratovanju ali dejavnosti ter o predvidenih ukrepih za preprečevanje in zmanjšanje onesnaževanja. Pogosto vsebuje tudi strokovno oceno vplivov na okolje, program prvih meritev in obratovalnega monitoringa, načrt ravnanja z odpadki, oceno odpadka itd.

Kadar gre za gradnjo, je OVD potrebno pridobiti pred začetkom gradnje; če ne gre za gradnjo, pa pred začetkom obratovanja. Nikakor pa se ne sme pozabiti, da mora upravljavec naprave za vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave, vložiti vlogo za spremembo OVD.

Če predvidevate ali veste, da načrtujete poseg ali dejavnost, za katero bo potrebno pripraviti vlogo za OVD in pridobiti ali spremeniti OVD, dovolite, da vam pri tem pomagamo.

  1. V začetni fazi vam pomagamo ugotoviti, kakšne so zakonske zahteve in kateri tip okoljevarstvenega dovoljenja potrebujete.
  2. V nadaljevanju vam ob upoštevanju ustrezne področne zakonodaje in vašega projekta pripravimo ustrezno dokumentacijo in vlogo. V pripravo dokumentacije po potrebi vključimo strokovne sodelavce in akreditirane organizacije za posamezna področja.
  3. Na vašo željo vas po pooblastilu tudi zastopamo v upravnem postopku na Agenciji RS za okolje.  O celotni komunikaciji z upravnim organom vas redno obveščamo.

 

Načrtujete poseg ali dejavnost, ki potrebuje okoljevarstveno dovoljenje?

Pokličite nas

051 386 118

ali pošljite elektronsko sporočilo.
Z veseljem vam bomo pomagali!