Predhodni postopek

Za določene vrste posegov v okolje je presoja vplivov na okolje vedno obvezna, za določene vrste posegov pa se potrebnost presoje ugotavlja v t.i. predhodnem postopku.

Investitor mora pridobiti odločbo o predhodnem postopku preden pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve vloži vlogo za gradbeno dovoljenje.

Zahtevi za predhodni postopek je potrebno priložiti opis posega, lokacije, obstoječega stanja okolja in opis možnih pomembnih vplivov nameravanega posega na okolje s predvidenimi ukrepi za zmanjšanje pomembnih škodljivih vplivov.

Če predvidevate ali veste, da načrtujete poseg, ki bo moral skozi predhodni postopek, dovolite, da vam pri tem pomagamo.

  1. Za vas pripravimo vlogo za predhodni postopek, ki vključuje tudi strokovno oceno vplivov na okolje, pripravljeno v skladu z merili za odločanje v predhodnem postopku.
  2. Na vašo željo vas po pooblastilu tudi zastopamo v upravnem postopku na Ministrstvu za okolje in prostor.  O celotni komunikaciji z upravnim organom vas redno obveščamo.

 

Načrtujete poseg, ki potrebuje predhodni postopek?

Pokličite nas

051 386 118

ali pošljite elektronsko sporočilo.
Z veseljem vam bomo pomagali!