PROSTOR IN GRADITEV ob začetku uporabe ZUreP-3 IN GZ-1

Posvet v živo in preko spleta; četrtek, 16. junij in petek 17. junij 2022

Na seminarju se boste seznanili z novostmi ZUreP-3 in GZ-1. Predstavljene pa bodo tudi novosti ZVO-2 glede presoj vplivov na okolje.