Ravnanje z gradbenimi odpadki

SPLETNI SEMINAR; torek, 12. oktober  2021, 9.00–13.30

Na seminarju se boste seznanili s pravili ravnanja z gradbenimi in drugimi odpadki, ki nastanejo v procesu gradnje.