Ravnanje z odpadki

Ravnaje z odpadki je eno najobsežnejših področij okoljske zakonodaje, ki obsega zbiranje, prevažanje, obdelavo in odstranjevanje odpadkov.

Na podlagi predpisov o ravnanju z odpadki se pridobivajo različna dovoljenja, potrdila, pooblastila, za katera je potrebno pripraviti ustrezno dokumentacijo in pri pristojen organu Ministrstvu za okolje in prostor vložiti ustrezno vlogo:

 • Vloga za pridobitev dovoljenja za vnos zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine po postopku R10
 • Vloga za pridobitev ali spremembo OVD za obdelavo odpadkov
 • Vloga za vpis ali spremembo vpisa v evidenco zbiralcev odpadkov
 • Vloga za pridobitev potrdila o vpisu v evidenco prevoznikov odpadkov
 • Načrt ravnanja z odpadki
 • Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
 • Načrt zbiranja odpadkov
 • Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi

Če predvidevate ali veste, da za svojo dejavnost potrebujete eno izmed zgoraj naštetih dokumentacij, dovolite, da vam pomagamo.

 1. V začetni fazi vam pomagamo ugotoviti, kakšne so zakonske zahteve in kateri tip dovoljenja, potrdila, pooblastila potrebujete.
 2. V nadaljevanju vam ob upoštevanju ustrezne področne zakonodaje in vašega projekta pripravimo ustrezno dokumentacijo in vlogo. Pri pripravi dokumentacije po potrebi  sodelujejo akreditirane organizacije za področje ravnanja z odpadki (za ocene odpadkov, tal…).
 3. Na vašo željo vas po pooblastilu tudi zastopamo v upravnem postopku na Agenciji RS za okolje.  O celotni komunikaciji z upravnim organom vas redno obveščamo.

 

Načrtujete poseg ali dejavnost, ki vključuje zbiranje, obdelavo ali odstranjevanje odpadkov?

Pokličite nas

051 386 118

ali pošljite elektronsko sporočilo.
Z veseljem vam bomo pomagali!