Svetovanje pri pridobivanju gradbenih dovoljenj

Pogosto se zgodi, da se investitor oziroma njegovi projektanti sicer zavedajo, da načrtujejo poseg, ki bo za pridobitev gradbenega ali uporabnega dovoljenja potreboval tudi določena okoljevarstvena soglasja/dovoljenja/mnenja, ne vedo pa točno, katera so to, kakšno dokumentacijo je potrebno pripraviti, kateri organi so zadolženi za te postopke in koliko časa trajajo.

Poleg tega se v zadnjem času dogajajo obsežne spremembe področne zakonodaje, ki spreminjajo že utečene načine planiranja investicij oziroma posegov s potencialnimi vplivi na okolje.

Novembra 2017 je bil sprejet nov Gradbeni zakon, ki se je začel uporabljati 1. junija 2018. Skupaj s spremembo nekaterih podzakonskih predpisov prinaša bistvene novosti glede načrtovanja objektov in vodenja postopkov.

  1. Če načrtujete poseg, za katerega predvidevate, da bo za pridobitev gradbenega ali uporabnega dovoljenja potreboval tudi določena okoljevarstvena soglasja/dovoljenja/mnenja in želite pripraviti realen terminski plan izvedbe posega, dovolite, da vam pri tem pomagamo.
  2. Na željo in po potrebi sodelujemo tudi v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja in smo prisotni na tehničnem pregledu objekta.
  3. V primeru, da načrtujete nakup obstoječega podjetja in bi se radi prepričali ali ima pridobljena ustrezna okoljevarstvena soglasja/dovoljenja in je njegovo obratovanje skladno z okoljsko zakonodajo, za vas pripravimo skrbni pregled t.i. due diligence.

 

Načrtujete poseg ali dejavnost z vplivi na okolje, pa ne veste, katera soglasja/dovoljenja potrebujete?

Pokličite nas

051 386 118

ali pošljite elektronsko sporočilo.
Z veseljem vam bomo pomagali!