Varstvo okolja in graditev objektov

V četrtek, 8. november 2018, bo v City Hotelu v Ljubljana potekal seminar, na katerem bo predstavljen okoljski vidik integralnega postopka izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje, kot novost, ki jo prinaša Gradbeni zakon.

Poleg tega bodo predstavljena vsa okoljska dovoljenja, ki so vezana na gradnjo objektov ter primerjava postopka izdaje gradbenega dovoljenja in postopka izdaje gradbenega dovoljenja v integralnem postopku za objekte z vplivi na okolje, s poudarkom na razlikah ter strankah, ki sodelujejo v teh postopkih.