Vpliv sprememb zakonodaje (ZUreP-3,GZ-1) na prostorsko načrtovanje in okoljske presoje

SPLETNI SEMINAR; četrtek, 10. februar 2022, 9.00–13.00

Na seminarju se boste seznanili z novostmi pravkar sprejetih zakonov (ZUreP-3 in GZ-1). V prvem delu vas bomo opozorili, na kaj vse morate biti pozorni, ko sodelujete v postopkih, ki vključujejo varstvo okolja. V drugem delu seminarja bomo govorili o spremembah, ki jih prinaša ZUreP-3 pri urejanju prostora, predvsem v smeri domnevne razbremenitve postopkov sprejema prostorskih aktov.