Zakonodaja

Margita Žaberl je sodelovala na 4. gradbeno-prostorsko-okoljski konferenci, kjer je predstavila postopke okoljskih presoj in dovoljenj po novi zakonodaji (GZ-1, ZUReP-3 in ZVO-2).