Novosti pri presoji vplivov na okolje in okoljevarstvenih postopkih za različne vrste objektov

Seznanite se z zadnjimi spremembami okoljske zakonodaje v povezavi s področjem presoj vplivov na okolje in graditvijo objektov. Predavanje bo 20. 8. 2020 v Ljubljani.