Ugotavljanje in sanacija okoljske škode po pravilih nacionalnega, evropskega in mednarodnega prava

V zadnjih letih se je pozornost mednarodne skupnosti usmerila v preprečevanje in sanacijo okoljske škode, zaradi negativnih vplivov na okolje, ki jih je povzročil človek s svojimi posegi. V ta namen je primarno potrebno ugotoviti izvor onesnaževanja - onesnaževalca ter mu pripisati odgovornost za potencialno škodo. Pri tem nam glavno usmeritev dajejo temeljna načela mednarodnega okoljskega prava.

okoljska skoda