Okoljske presoje pri graditvi objektov in prostorskem načrtovanju

Na seminarju se bomo podrobneje seznanili z različnimi tipi soglasij/mnenj/dovoljenj, ki so povezani z varstvom okolja. Predstavljene bodo tudi predvidene zakonodajne novosti - v pripravi je sprememba Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) in Gradbenega zakona (GZ-1).