Pravna ureditev podnebnih sprememb

Podnebne spremembe so poglavitni izziv sodobnega časa. Spopadanje s podnebno krizo se izvaja s preoblikovanjem in sprejemanjem novih pravnih pravil in ukrepov, tako na mednarodni ravni, kot na ravni EU in na nacionalni ravni. Na dogodku se bomo seznanili z aktualnim stanjem našega planeta in se sprehodili po pravni ureditvi, ki zavezuje Slovenijo in vse sektorje naše družbe z vidika doseganja nacionalnih podnebnih ciljev. Naučimo se, zakaj presoje vplivov na okolje ne predstavljajo ovire za izvedbo investicij, temveč priložnost za razvoj gospodarstva.