Okoljske presoje pri graditvi objektov in prostorskem načrtovanju

SPLETNI SEMINAR; sreda, 30. junij 2021, 9.00–13.00

Na seminarju se bomo podrobneje seznanili z različnimi tipi soglasij/mnenj/dovoljenj, ki so povezani z varstvom okolja. Predstavljene bodo tudi predvidene zakonodajne novosti - v pripravi je sprememba Gradbenega zakona (GZ-1) in Zakona o varstvu okolja (ZVO-2).