Sprememba uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje

Vlada je 23. 7. 2020 potrdila spremembe uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Posledica spremenjene uredbe naj bi bilo manj predhodnih postopkov pri ugotavljanju vplivov na okolje, ki so v zadnjih letih predvsem zaradi velikih zaostankov pri njihovi obravnavi močno obremenjevali investitorje.

S spremembami se dvigujejo pragovi, kdaj mora nosilec posega v okolje izvesti predhodni postopek. S tem bo teh postopkov manj, kar naj bi administrativno razbremenilo Agencijo RS za okolje.