Okoljevarstveni postopki po novem

V sklopu 7 specializiranih seminarjev Gradbeno-Prostorsko-Okoljske akademije, ki jo izvaja Tax-Fin-Lex bo 10. 10. 2018 potekal seminar Okoljevarstveni postopki po novem.

Na seminarju se boste seznanili s pregledom okoljevarstvenih postopkov, ki se izvajajo pri sprejemanju prostorskih aktov, pri pridobivanju gradbenih in uporabnih dovoljenj ter različnih vrst okoljevarstvenih dovoljenj.

Poudarek bo na novostih, ki jih za objekte z vplivi na okolje prinaša nova zakonodaja: Gradbeni zakon (GZ)Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), ki sta že sprejeta in Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), ki je v pripravi.